Informacje o produkcie

Video: 
e-Tester to narzędzie bazujące na internetowej platformie, służącej do zdalnego zarządzania i realizacji testów oprogramowania komputerowego, wzbogacone o zróżnicowane funkcje wspierające cały proces.
Innowacyjne cechy narzędzia, które nie znajdują odpowiedników na świecie, połączone w jedną, zintegrowaną e-usługę, stanowią nową jakość w dziedzinie testów oprogramowania.
[Więcej …]

E-tester – Platforma Wsparcia Testów

E – tester posiada następujące cechy:

 • środowisko zdalne
 • Środowisko zdalne
  E- tester daje możliwość zakładania środowisk testowych w ramach środowiska wirtualnego udostępnionego poprzez sieć rozległą. Środowisko przewidziane jest do zainstalowania i zdalnego dostępu dla jednego systemu informatycznego.
  [Więcej… ]
 • pulpit testera
 • Pulpit testera
  oferuje wiele efektywnych narzędzi, usprawniających prace testera tj. wspomaganie prowadzenia dokumentacji testowej, organizacja pracy przez nadawanie priorytetów, porządkowanie zadań według pracochłonności lub innych kryteriów.
  [Więcej… ]
 • automatyzacji testów
 • Automatyzacji testów
  Dzięki zastosowaniu technologii pozwalającej na automatyzację procesów testowych, możliwe jest definiowanie scenariuszy testowych, które będą realizowane bez aktywnego udziału testującego.
  [Więcej… ]
 • zarządzanie testami
 • Zarządzanie testami
  E-tester pozwala na tworzenie i zarządzanie przypadkami testowymi , tworzenie i zarządzanie zestawami testów z możliwością przypisania testerowi wybranych grup testów i realizacją ich jako pakiety.
  [Więcej… ]
 • śledzenie usterek
 • Śledzenie usterek
  E- tester daje możliwość zarządzania błędami, określania kiedy i do jakich odbiorców należy wysyłać powiadomienia o ich zaistnieniu, jak również przypisania stanu zakończenia, właściciela oraz priorytet zaistniałego incydentu.
  [Więcej… ]
 • zarządzanie wersjami
 • Zarządzanie wersjami
  E-tester umożliwia zarządzanie listą wersji testowanego oprogramowania. Przypadki i wymagania testowe mogą być przypisywane do wybranych wydań, istnieje również możliwość filtrowania wersji oraz realizacja badania stanu projektu.
  [Więcej… ]
 • zarządzanie wymaganiami
 • Zarządzanie wymaganiami
  E-tester pozwala tworzyć, edytować i usuwać wymagania, przypisywać im stosowną rangę w oparciu o priorytety, a także dołączać dokumenty i inne pliki do wymagań.
  [Więcej… ]
 • sprawozdawczość
 • Sprawozdawczość
  Panel kontrolny w formie wykresów wyświetla stan realizacji projektu, wyróżniając najważniejsze informacje, dodatkowo zaznaczając w formie graficznej podsumowanie zagadnień projektowych i zaistniałego ryzyka według ich ważności.
  [Więcej… ]
 • zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami
  E-tester zapewnia wsparcie dla nieograniczonej liczby projektów. Pozwala na tworzenie nowych projektów opartych na istniejących szablonach oraz na tworzenie nieograniczonej liczby konfigurowalnych ról projektowych.
  [Więcej… ]
 • administracja i zarządzanie użytkownikami
 • Administracja i zarządzanie użytkownikami
  Panel administracyjny e – testera umożliwia tworzenie oraz edytowanie profili użytkowników oraz daje możliwość nadawania im indywidualnych zestawów uprawnień i dostępów.
  [Więcej… ]